SAB waagt de sprong!

SAB Catering (SAB) te Zwanenburg liet in 2016 een Metta scan uitvoeren om haar voetafdruk van 2014 en 2015 in kaart te brengen, en eind 2016 lag er een compensatievoorstel waar zij voortvarend mee aan de slag gingen. Eind 2017 waren alle compensatiemaatregelen gerealiseerd en na verificatie door Metta is SAB sedert begin 2018 in het bezit van Metta vignetten voor 2014 en 2015, ten teken dat SAB al haar impacts van die jaren heeft gecompenseerd.

Lees meer

Herstel historisch landschap

Het Nederlandse polderlandschap met natte drassige weiden, gevarieerde graslanden, en Blaarkopkoeien is in de afgelopen eeuwen langzaamaan omgevormd naar droger grasland met lagere grondwaterstanden, homogene graszoden, en een beperkte weidegang met koeienrassen die meer geschikt zijn voor de intensieve veehouderij. Het importeren van buitenlands vee en rundvlees heeft verder bijgedragen aan het verloren gaan van dit typisch Hollandse landschap. Het terugdraaien van dit proces kan één van de project zijn waarmee bedrijven hun ongewenste impacts op het milieu compenseren.

Lees meer