Herstel historisch landschap

Het herstel van het historische landschap en de herintroductie van het Blaarkop-koeienras is één van de opties om via het Metta Fonds een bedrijfs-milieuvoetafdruk te compenseren.  Zo kan de grondwaterstand in het veenweidegebied weer omhoog, waardoor de uitstoot van broeikasgassen verminderd, de grasmat natuurlijker van samenstelling wordt, en het landschap verfraaid met een prachtig oer-Hollands runderras dat bijna het hele jaar buiten kan zijn.

Bijkomend voordeel is dat de Blaarkop goeie melk en lekker vlees heeft, en ook nog een goede gezondheid. In 2008 is besloten tot een samenwerking door verschillende partijen om te komen tot hoogwaardig Nederlands rundvlees als alternatief voor geïmporteerd vlees.  Met een dergelijk traject bijvoorbeeld, heeft een grote cateraar die 80% van zijn vlees uit Oostenrijk betrok en de rest uit Argentinië, België en Duitsland, weliswaar zijn grondbeslag vergroot (Blaarkoppen op veenweidegrond is een extensievere vorm van veeteelt), maar wel een grotere variëteit aangebracht in het landschap en biodiversiteit voor een aanzienlijk areaal grasland.  Ook is het aantal transport kilometers van het vee en het vlees naar beneden gegaan, wat niet alleen milieuwinst oplevert, maar ook nog eens kostenbesparend is.

Behalve deze verbeteringen in de productieketen kan verdere winst behaald worden door biogas af te vangen in de koeienstallen, watergebruik voor het reinigen van transportvoertuigen te verminderen, en het ter plekke recyclen van afval.

Voor meer informatie over dit soort thema's zie:

http://www.gemeynt.nl/files/Pb2011-001.pdf

https://www.duurzaamdoor.nl/sites/default/files/Bedrijven%20en%20Biodiversiteit.pdf