Metta, voor toekomstbestendig ondernemen

Graan op de akker. Stromend water uit de kraan. Vitamines en mineralen in ons voedsel. Brandstof in je tank, of zonnestroom uit het stopcontact.  We vinden het allemaal vanzelfsprekend; al deze diensten die de natuur ons biedt.  De natuur geeft, maar neemt ook steeds vaker als grenzen worden overschreden - als wij meer nemen dan de natuur blijvend kan leveren.

Voor ondernemers vormen land, natuur, grondstoffen, klimaat, energie en kwaliteit van bodem, water en lucht het “Natuurlijk Kapitaal” waarmee zij werken. Winst voor het Natuurlijk Kapitaal is ook winst voor bedrijven.

Maar waar gehakt wordt vallen spaanders: we kunnen niet leven en ondernemen zonder impact te hebben op het Natuurlijk Kapitaal.  We kunnen het wel tot een minimum beperken en negatieve impacts herstellen of compenseren.  Dat is het doel van Metta: het bedrijven mogelijk maken om hun voetafdruk te kwantificeren en kwalificeren, en de resterende  voetafdruk, na mitigatie, te compenseren in Natuurlijk Kapitaal positieve initiatieven.

De Metta Standaard

De Metta Standaard maakt het mogelijk om op verantwoorde wijze de impacts van een bedrijf te kwantificeren, en na mitigatie, te compenseren om zo impact-neutraal te worden. Als een bedrijf 100% impact-neutraal is gedurende een bepaalde periode wordt daarvoor een Metta vignet afgegeven.

 

De Metta Score

Met behulp van de Metta quick scan worden alle drukfactoren van een onderneming en / of waardeketen in kaart gebracht over een bepaalde periode.  Die Natuurlijk Kapitaal voetafdruk moet gecompenseerd worden om impact neutraal te worden.