Kosten

De kosten voor het uitvoeren van de Metta Quick Scan zijn afhankelijk van de omvang en complexiteit van het bedrijf en de te beoordelen elementen.  Deze kosten worden bepaald door het bedrijf dat de Metta Quick Scan uitvoert.  Deze bedrijven staan los van Stichting Metta: Metta heeft hier noch kennis van, noch invloed op.

De aanmeldingskosten bij Metta, inclusief 1x beoordeling audit rapport en compensatieplan, en plaatsen op de website van een samenvatting van het Metta Quick Scan rapport incl. compensatieplan bedragen €1.500,= te voldoen bij het indienen van het Metta Quick Scan rapport.

Het realiseren van de compensatie komt voor rekening van het bedrijf en is afhankelijk van de keuze van compensatiemogelijkheden en de grote van de voetafdruk die gecompenseerd moet worden.

De verificatie, inclusief vermelding op website van compensatie activiteiten (openbaar rapport), is eveneens afhankelijk van de omvang en complexiteit van te beoordelen compensatie-elementen en daardoor de omvang van de benodigde verificatie activiteiten.  Het wordt uitgedrukt in dagdelen en bijkomende kosten (bijv. reiskosten).  Het minimum bedrag hiervoor is €2.000,= plus bijkomende kosten.

De toekenning en het ter beschikking stellen van het logo pack kost €750,= en is een terugkomende kostenpost voor iedere individuele periode aangezien het vignet de periode vermeld waarover de compensatie is gerealiseerd.

Met betrekking tot monitoring: indien er gecompenseerd is via een goedgekeurd extern keurmerk (bijv. VCS) wordt een periodieke check uitgevoerd waarvoor kosten in rekening gebracht worden om te zorgen dat wat op de Metta website wordt vermeld consistent is met de status bij het externe keurmerk.  De kosten hiervoor moeten in één keer voldaan worden en zijn gerelateerd aan de monitoringsperiodiciteit van het externe keurmerk.

Indien via Metta’s ‘eigen’ projecten of een niet goedgekeurd extern keurmerk wordt gecompenseerd zijn de kosten op basis van werkelijk te verwachten kosten.  Deze moeten eveneens in één keer voldaan worden voor de hele monitoringsopgave.