Een bijdrage maken kan!

Een ieder die dat wil kan een bijdrage maken voor bepaalde Metta projecten.  Daarmee worden niet alleen de projecten ondersteund, maar wordt uw eigen huishouden of levensstijl ook wat impact neutraler.  We werken nog hard aan een module om uw eigen milieu-voetafdruk te berekenen. Zodra die module robuust genoeg is wordt hij op de website geplaatst.

Om nu direct een bijdrage te maken, klik hier voor de bankgegevens.

Het totaal aan ontvangen donaties wordt bekend gemaakt aan het eind van ieder kalenderjaar in de jaarverslag van de Stichting, evenals de besteding van de gelden en de resultaten van de monitoring.  Het jaarverslag wordt op de website gepubliceerd.

Vrijwillige donateurs worden in het jaarverslag vermeldt.  Indien u anoniem wenst te blijven vermeld dat dan op de overboeking (“anonieme donatie”).

Bij deze willen wij u vast bedanken, namens onszelf, namens de natuur en de leefomgeving, en namens toekomstige generaties!