SAB waagt de sprong!

SAB Catering (SAB) te Zwanenburg liet in 2016 een Metta scan uitvoeren om haar voetafdruk van 2014 en 2015 in kaart te brengen, en eind 2016 lag er een compensatievoorstel waar zij voortvarend mee aan de slag gingen. Eind 2017 waren alle compensatiemaatregelen gerealiseerd en na verificatie door Metta is SAB sedert begin 2018 in het bezit van Metta vignetten voor 2014 en 2015, ten teken dat SAB al haar impacts van die jaren heeft gecompenseerd.

SAB koos er voor om haar resterende impacts zoveel mogelijk lokaal te compenseren, zelfs zoveel mogelijk op haar eigen terrein. Dit resulteerde in een herinrichtingsplan van het groen op het terrein. Ook werd een grijswatersysteem aangelegd voor de bewatering van het groen op hun bedrijventerrein, waardoor onder andere het regenwater van de riolering werd afgekoppeld. Een ecologische beoordeling en een voorstel voor maatregelen om flora en fauna te beschermen en uit te breiden, vormde de basis van het herinrichtingsplan. Voor de uitvoering van de maatregelen zocht SAB aansluiting bij sociale werkplaatsen die onder andere de vogel- en vleermuizenkasten voor SAB maakten. Zo kreeg de compensatie ook een sociaal karakter; een besluit dat gezien haar ideële ontstaansgeschiedenis voor SAB heel vanzelfsprekend is.

Nu het hoofdkantoor impact neutraal is, kan SAB Catering B.V. met deze ervaring verder gaan kijken naar de 225 locaties waar SAB als cateraar werkt bij opdrachtgevers. Niet alleen met de inkoop van verantwoord voedsel en hulpmiddelen, maar ook door een voorbeeldfunctie te vervullen. SAB hoopt hiermee de opdrachtgevers én de werknemers die dagelijks komen lunchen, te inspireren.

SAB Validatierapport 2014 & 2015