Het Metta Fonds

Op het moment dat de resterende voetafdruk (de 3OIs) gedefinieerd is, wordt gekeken op welke manier die gecompenseerd kan worden. Het is mogelijk dat het om een beperkte noodzaak tot compenseren gaat, maar grotere bedrijven en/of installaties hebben misschien meer structureel behoefte aan compensatie. Daarom zijn er een aantal mogelijkheden.

  1. Door initiatieven van de bedrijven zelf: bijv. een grijswatersysteem aanleggen ter vervanging van het gebruik van leidingwater, overstappen op groene energie, of beplanting aanleggen om of op het bedrijfsgebouw ter compensatie van de uitstoot van broeikasgassen
  2. Door bijvoorbeeld koolstofkredieten te kopen bij gerenommeerde, en door Metta erkende organisaties en/of initiatieven
  3. Door de kosten van de compensatie te storten in het Metta Fonds.  Metta draagt dan zorg voor de compensatie.

 

De besteding van het Metta kapitaal moet tezamen de compensatie opleveren waarvoor het geld gestort is. Dit zal transparant gerapporteerd worden. Uiteraard worden de uitvoer en het effect van de projecten/activiteiten gekwantificeerd en gemonitord om te garanderen dat inderdaad alle 3OIs gecompenseerd zijn.

De Stichting Metta Standaard en Index en de Stichting Metta Fonds identificeren gepaste mogelijkheden om de 3OIs gelden te besteden, en monitoren de compensatie. De bedrijven kunnen zelf beslissen hoe de compensatie gerealiseerd wordt als er meerdere opties mogelijk zijn, zodat ze iets kunnen kiezen waar het bedrijf of het personeel affiniteit mee heeft.

Ook is het mogelijk voor projecten die financiering nodig hebben een aanvraag in te dienen om te laten beoordelen of ze geheel of gedeeltelijk in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning vanuit het Metta Fonds.