De Metta methodologie heeft 6 stappen:

  1. Aanvraag en Uitvoeren van de Metta Quick Scan 
  2. Audit (impact analyse en vaststellen compensatiebehoefte)
  3. Validatie auditrapport (vaststellen compenstatie en externe accordering audit rapport)
  4. Opdracht tot en uitvoering van compensatie
  5. Registratie bedrijf (op basis van vrijwilligheid)
  6. Monitoring van en rapportage over de compensatie

 

 

Waarborging en achtergrond
De Metta Standaard is gebaseerd op onderzoek, methodologische ontwikkeling en ervaring. Er is geput uit decennia aan ontwikkelingen in de kwantificering van impacts op biodiversiteit, standaardontwikkeling, voetafdrukanalyses, life cycle analyses, auditing en certificering.